Statsbyggs første plusshus fikk montert 1150 kvadratmeter solcellepanel i løpet av en arbeidsdag på Stord.

Vegvesenet og politiet på Stord har nå fått et av de mest høyeffektive solcelleanleggene i Norge. Statsbyggs prosjektleder Thomas Sannum hadde holdt av to uker til montering av solcellepanel, men hadde nok beregnet feil! – Solcellepanelet var på plass i løpet av en arbeidsdag, sier en fornøyd prosjektleder til Statsbyggs internmagasin. – Noen tviler på hvor nyttig det er med solcellepanel i en landsdel som er kjent for mye regnvær, men åtte måneder i året er det faktisk svært gode forhold for solcelleteknologi på Stord, sier Sannum. Vintrene på Stord har stort sett lite snø, noe som gir god uttelling for solcellepanel. – Er det kjølig i været vil det faktisk være en bonus, da det vil sørge for økt produksjon. Overskuddsproduksjonen blir overført strømnettet til den lokale produsenten Haugaland Kraft.