– Den tradisjonelle måten å reparere småskader på en bil på har vært å reparere mye mer enn nødvendig. I MPS Micropaint driver vi ”spot repair”, det vil si at vi konsentrerer oss om selve skaden, og ikke alt rundt. Resultatet er penger spart for kunden.

Det er markedssjef Petter Steensland som sier dette til Jobb & Næring. Steensland, som nettopp kunne feire åpningen av kjedens nye avdeling i Haugesund, forklarer hvordan de jobber. – La oss si at du har vært uheldig fått en liten skade på hjørnet av støtfangeren. Det vanlige har da vært at et verkstedet har skrudd av hele støtfangeren, og sliper, pusser og lakkerer hele støtfangeren. ”Spot repair” betyr at vi i Micropaint utbedrer selve skaden, og sørger for at ingen kan se at det har vært en skade. En annen type skader mange opplever er såkalte ”kjøpesenterskader”, det vil si man på trange parkeringsplasser får småskader som bulker i døra. Det vanlige har da vært å skru av hele døra, pusse, sparkle og lakkere alt på nytt. Da blir det fort tusenlapper av det. Hos oss fokuser- er vi i stedet kun på selve skadestedet, sier Steensland. MPS Micropaint har i dag avdelinger 24 stedet i Norge. Åtte av Micropaint-avdel- ingene eier de selv, mens de resterende drives av firmaer som har lisens fra MPS Micropaint. – Etableringen i Haugesund har vi store forventninger til. Karmsundgata 56 er en ideell plassering. Svært mange kjører forbi hver dag, og har de fått en liten skade er det enkelt å svinge innom og få den utbedret. Dessuten er det flott å være etablert i et lite ”bilsenter” sammen med Wright Kjøreskole og Hurtigruta. Ved oppstarten har MPS Micropaint to medarbeidere i Haugesund, men Steensland regner med det vil være 3 eller 4 i løpet av ett års tid. – Det å utbedre skader på den måten vi gjør krever stor dyktighet og lang erfar- ing. De beste folkene våre reiser derfor rundt til flere avdelinger. Blant de reparasjonene som er særlig krevende er ”lakkfri reparasjon”. Det bruker vi på småbulker og skader hvor selve lakken ikke har sprukket opp. Med jevne mellomrom kaller vi da inn de kundene som har skader som stiller spesielt store krav til kompetansen til reparatøren, sier Petter Steensland til Jobb & Næring.