Sentrale personer i samarbeidet mellom Haugaland Industri og MECAN. Fra venstre produksjonssjef maskin og mekanisk, Rune Rag, MECAN, utførende/opplæringsansvarlig Rune Helgeland, MECAN og jobbveileder Nils Foss, Haugaland Industri.

– Dette er en vinn vinn situasjon både for Haugaland Industri og MECAN. Samarbeidet vi har utviklet gjør begge bedriftene sterkere!

Direktørene Øivind Erland i MECAN og Arvid Grimstvedt i Haugaland Industri er strålende fornøyd med samarbeidet mellom de to bedriftene som startet i fjor. Grimstvedt forteller at ideen oppsto da en av de som ledet fagopplæringen i Haugaland Industri sa opp stillingen sin. – Vi følte tiden var inne til å tenke nytt, og dette gav oss en anledning. Resultatet ble at MECAN overtok driften av CNC-avdelingen og plate- og sveisavdelingen. Det har vist seg å gi fordeler ikke bare for Haugaland Industri og MECAN, men også for kundene våre, sier Grimstvedt. Han minner om at Haugaland Industri som opplæringsbedrift ikke bare skal levere produktene som kundene bestiller, men også sørge for at lærlingene får en god opplæring. – Vi skal også levere kunnskap og kompetanse til lærlinger og de som er inne på ulike arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV eller andre. Gjennom samarbeidet vårt tar MECAN ansvaret for opplæringen, samtidig som de er garantist for at produktene som leveres tilfredsstiller de kravene kundene setter. Vi i Haugaland Industri får mange tilbakemeldinger fra kundene våre om at de er svært godt fornøyd med produktene vi leverer, sier Arvid Grimstvedt Kollega Øivind Erland forteller at MECAN har tre personer fast på Haugaland Industri. – Men vi kan også supplere med flere når det er behov. For oss betyr samarbeidet flere fordeler. Vi får større kapasitet siden vi har tilgang til å benytte lokalene og produksjonsutstyret til Haugaland Industri i tillegg til vårt eget. Det er dessuten slik at våre to bedrifter har sin styrke på litt forskjellige områder. Produktene MECAN leverer er i stor grad høyteknologisk skreddersøm, hvor det oftest kun skal lages ett eller noen få like produkter. I samarbeidet med Haugaland Industri er vi mye bedre rustet til å produsere større serier med like produkter. De har både maskiner og utstyr som egner seg. Dessuten passer denne typen oppdrag godt når vi også skal lære opp folk, sier Erland.

 

Disse nøkkelpersonene i MECAN drifter produksjonen på Haugaland Industri. Fra venstre utførende/opplæringsansvarlig Rune Helgeland, produksjonsleder Jarle Jakobsen og utførende/opplæringsansvarlig innen plate og sveis, Roar Storkjørren.
Disse nøkkelpersonene i MECAN drifter produksjonen på Haugaland Industri. Fra venstre utførende/opplæringsansvarlig Rune Helgeland, produksjonsleder Jarle Jakobsen og utførende/opplæringsansvarlig innen plate og sveis, Roar Storkjørren.
Samarbeidet er vinn vinn for begge parter, sier Øivind Erland i MECAN og Arvid Grimstvedt i Haugaland Industri.
Samarbeidet er vinn vinn for begge parter, sier Øivind Erland i MECAN og Arvid Grimstvedt i Haugaland Industri.
Haugaland Industri og MECAN satser på lærlinger. Her er tre av dem. Fra venstre Anders Katla Kleppestø, Caroline Pedersen og Even Nordeide. Guttene har nettopp startet på læretiden, mens Caroline Pedersen snart skal opp til fagprøve.
Haugaland Industri og MECAN satser på lærlinger. Her er tre av dem. Fra venstre Anders Katla Kleppestø, Caroline Pedersen og Even Nordeide. Guttene har nettopp startet på læretiden, mens Caroline Pedersen snart skal opp til fagprøve.