Geir Eike (t.v.) og Bjørn Arve Utseth med de unike løftesystemene som Techno Dive er alene om i Norge.

Strand-jack, eller wire-jekk systemer var før i tiden mest kjent for å strekke armering i spenn-betong og trekke kabler til for eksempel hengebroer, større bygg eller elektrokabler i grøfter eller rør.

Disse enkle små kraftige jekkene bruker strands, eller spesielle wires som de trekker støtvis mens de holder og skifter tak etter hvert som de løfter eller senker vekten som er koblet til. Tidligere var de ofte brukt enkeltvis. Ble de brukt sammen, måtte de bli styrt hver for seg. I dag er de imidlertid datastyrte, kan opereres enkeltvis eller settes sammen i hvilken som helst konfigurasjon og enkelt styres av trente og opplærte personer. Noen av verdens største løfteoperasjoner er utført med slikt utstyr, bl. annet ble cruise skipet Costa Concordia snudd ved hjelp av mange slike jekker. Dykkerfirmaet Techno Dive, som holder til på Husøy på Karmøy, har i løpet av de siste to årene investert i 14 slike løftesystemer til bruk i løfteoperasjoner over og under vann. Systemet, som Techno Dive er alene om i Norge, i hvert fall i denne bransjen, er laget i Holland. – Vi kan bruke disse i mange slags operasjoner. Blant annet er det et meget effektivt verktøy i forbindelse med skifte av for eksempel trustere på skip og rigger mens de ligger på vannet, sier daglig leder Bjørn Utseth i Techno Dive til Jobb & Næring. Techno Dive har imidlertid også trukket kabler under en kraftverksdam i Albania nesten 300 meter i en operasjon nettopp med dette utstyret. – I og med at de er enklere å sette opp og montere og ikke minst bruke, medfører dette ofte store besparelser for rederiene, forteller direktør Bjørn Utseth videre. Han legger også til at de allerede har benyttet løftesystemet ved utføring av undervannsoppdrag for offshorekunder over hele verden.