Ny og avtroppende sjeføkonom i Handelsbanken i samtale med HN-direktør Egil Severeide; Kari Due-Andresen og Knut Anton Mork.

Norge har råd til å drive aktiv motkonjunkturpolitikk. Det vil være en god investering, mener Handelsbankens nye sjeføkonom.

Næringsforeningene fra Stavanger til Bergen  har i flere møter med stortingsrepresentanter påpekt behovet for motkonjunkturtiltak for å dempe effekten av høy arbeidsledighet på sørvestlandet. Framskynding av offentlige byggeoppdrag, vedlikehold av offentlig bygninger og mer veibygging er blant virkemidlene som er trukket fram. Men responsen fra regjeringen har vært heller laber. – Slik vi ser det, har regjeringen et stort handlingsrom. Det er ingenting i veien for å bruke betydelig beløp til dette. Sammen med skattetiltak kan det være god medisin, sa Kari Due-Andresen da hun presenterte Handelsbanken konjunkturrapport på et møte i regi av Næringsforeningen i Handelsbanken i Haugesund forleden. Rapporten, som, Due-Andresen presenterte sammen med avtroppende sjeføkonom Knut Anton Mork, er mer pessimistisk enn Norges Banks forventninger for norsk økonomi det neste året. Handelsbankens nye sjeføkonom tror Norges Bank er for optimistisk. Hun tror det blir verre før det blir bedre – En ting er nedgangen i oljevirksom- heten. Det går heller ikke så bra i fastlandsindustrien. Svak etterspørsel i utlandet gjør det vanskeligere å få solgt produktene. Oljeprisen blir lavere, produksjonsveksten og drahjelpen utenfra likeså, husholdningene er mer bekymret enn før og arbeidsledigheten er fortsatt stigende. Banken venter negative renter inn i 2017 og lønnsveksten og inflasjonen blir også lavere enn det Norges Bank forestiller seg, spådde de to økonomene i Handelsbanken. 2016 blir det vanskeligste året. Så snur det, men ikke veldig mye. Det blir nordavind fra alle kanter, sa Mork. Godt da at sjefen for metallverket ved Hydro Karmøy, Trond Olaf Christophersen kunne spre gode nyheter like etter. Foran en forsamling av rundt 60 deltakere, fortalte Christophersen om Hydro pilotprosjekt på Karmøy, som nå er i byggefasen og som ventes å være i full drift tidlig i 2018. Et toårig prosjekt med en investeringsramme på 4.3 milliarder, som bringer Karmøy-anlegget i verdenstoppen når det gjelder energieffektivitet og klimautslipp. – Vi er 700 ansatte på Hydro, og når anleggs- arbeidet går for fullt vil vi ha 500-600 anleggsarbeidere i tillegg. En god del lokale bedrifter har fått betydelige oppdrag, sa Christophersen, og viste blant annet til Veidekke som bl.a. skal bygge ny elektrolysehall og andre konstruksjoner. Veidekke-sjef Ove Nedrebø anslo verdien av kontrakten til å ligge på rundt en halv milliard, og han bekreftet at den ikke bare er av stor viktighet for Veidekke, men at det vil falle mye arbeid på lokale bedrifter også.