Flott er det blitt, men jammen har det kostet. Mange bedriftsledere stiller seg kritisk til bruken av bompenger i regionen.

Mer enn halvparten av næringslivslederne på Haugalandet sier nei til takstøkning i Haugalandspakken. Hver femte tror forslaget om en tilnærmet dobling av bompengesatsen kan få økonomisk betydning for bedriften.

Dette kommer fram i en undersøkelse som Haugesundregionens Næringsforening har gjennomført blant sine medlemmer. 213 bedriftsledere har svart, og det utgjør vel 46 prosent av de som ble bedt om å si sin mening om Haugalandspakken. Majoriteten kommer fra Haugesund og Karmøy, 13 prosent fra nabokommunene Tysvær, Vindafjord og Sveio. -Vi må ta forbehold om at det gjerne er de ivrigste motstanderne som svarer på slike undersøkelser, men det er et gjennomgående trekk i kommentarene at bedriftene er misfornøyd med forvaltningen av bompengene, sier HN-direktør Egil Severeide. – Kostnadssprekk, dårlig styring og «for dyre» løsninger er blant argumentene som oftest brukes. Jeg har sjelden opplevd så mange kommentarer til en spørreundersøkelse, så det er tydelig at våre medlemmer er opptatt av å få mest mulig vei ut av hver krone, sier HN-direktør Egil Severeide. Han mener nettopp det kan være forklaringen på at så mange sier nei til økning av takstene. Det er mange som har meninger om anleggene i Førresbotn og i Skjold. Det er blitt fint og flott, men jammen har det kostet. Hvis det skal fortsette slik, blir det ikke mye penger til nye vegprosjekter. Politikerne og vegvesenet må være edruelige i sin forvaltning av bompengene, og ikke utfordre folks rettferdighetssans, sier Severeide. Han minner også om at selv om 55% ønsker å beholde dagens satser, ønsker 28% å øke dem. Det betyr at det er vilje til «å yte for å få» i en god del bedrifter. Samtidig sier hver femte bedrift (22,5%) at en tilnærmet dobling av satsene, slik Vegvesenet legger opp til, kan være en «trussel for lønnsom vekst og opprettholdelse av arbeidsplasser/aktivitetsnivå» i sin bedrift. 12 prosent av bedriftene sier i undersøkelsen at de betaler mer enn 100.000 kroner i bompenger i året. En dobling får direkte konsekvens for bunnlinja, sier Severeide.