Daglig leder i Aski, Ragnhild Bjerkvik og HN-direktør Egil Severeide ser fram til godt samarbeid.

Aski og Næringsforeningen har et felles ønske: at flere skal få en mulighet til å komme seg tilbake til arbeidslivet.

Derfor har Ragnhild Bjerkvik og Egil Severeide inngått en samarbeidsavtale som innebærer at Aski blir samarbeidspartner for konseptet Frokostkurs. Dette er en av Næringsforeningens populære kompetansearenaer, en arena Ragnhild Bjerkvik vil bruke til å få aksess til arbeidsmarkedet. – Vi ønsker å komme i kontakt med flest mulig bedrifter for å informere om hvordan de kan bidra til å føre mennesker tilbake til arbeidslivet. Næringsforeningens nettverk er i så måte svært nyttig for oss, sier Bjerkvik. Aski holder til på Bygnes i Karmøy og har som formål å føre mennesker tilbake til arbeidslivet. Å være i arbeid er en viktig faktor for folk flest. Det har med selvrespekt, realisering av drømmer, mestring og personlig utvikling å gjøre. Vi tilbyr arbeidssøkeren veiledning på vei mot arbeidslivet og arbeidstrening i reelle bedriftsmiljøer, enten hos oss selv eller ute i eksterne bedrifter. Våre egne virksomhetsområder er barnehagedrift, butikk, kjøkkenfornying, kopi & profilering, kontor, kantinedrift, budtjeneste og dataopplæring, sier Bjerkvik.