En rekke Solstad-skip ligger ved kai på Husøy.

Næringsminister Monica Mæland sa på Haugesundskonferansen at regjeringen ville åpne for hjemflagging av konstruksjonsskip rundt 1. mars. President i Norges Rederiforbund Lars Peder Solstad varslet at Solstad Offshore ASA registrere 9 av sine konstruksjonsskip i NIS dersom begrensningene på fartsområder blir opphevet, slik regjeringen nå har gjort.

Det innføres også en nettolønnsordning for norske sjøfolk om bord på disse skipene. Samlet utgjør sysselsettingsordningene for norske sjøfolk nå nær 2 milliarder kroner. For at konstruksjonskipene skal komme inn under nettolønnsordningen, må de ha opplæringsstillinger om bord. Det er derfor håp om at de nye politiske grepene samlet skal styrke tilfanget og utviklingen av norsk maritim kompetanse både gjennom å sikre norske arbeidsplasser til sjøs og gi flere muligheter for opplæring på båt. Ordretørke for offshorerederiene har ført til at et stort antall offshorefartøy har måttet gå i bøyene. En god del av solstadflåten som mangler oppdrag ligger her på Husøy.