Ledere i MECAN. Fra venstre administrerende direktør Øivind Erland, prosjektkoordinator Idar Simonsen, prosjektleder Tore Steinsland og mekanisk ingeniør Kurt Simonsen.

Mer enn 43 år er gått siden Jan Simonsen startet med dreiing i eget verksted. Det har vært år med kontinuerlig vekst og framgang.

I dag er Husøy-bedriften en av de fremste leverandørene i bransjen på Haugalandet. Med en avansert maskinpark, og en stab av dyktige fagfolk, leverer de tjenester til kunder både i og utenfor regionen. Etter hvert har spekteret av oppdrag økt, slik at dreiing i dag utgjør en mindre del av oppdragsmengden. Mye av ekspansjonen kommer innen den nye sveiseavdelingen, som er etablert i eget bygg like ved hovdekontoret.

IMG_9454
Operatør Bjarne Magnussen opererer en av de moderne maskinene på MECAN.

Satser på lærlinger
Blant de ansatte hos MECAN, er det alltid lærlinger. – Vi føler at bedrifter som vår skal ta ansvar for nyrekruttering, og en god måte å gjøre det på er å alltid ta inn læringer, sier administrerende direktør Øivind Erland til Jobb & Næring. – For tiden har vi fire lærlinger som er ferdig med den teoretiske delen av fagopplæringen på videregående skole, og som etter to års læretid skal avlegge fagprøve og bli fagarbeidere. Selv om MECAN sine forpliktelse etter lærekontrakten er oppfylt mår lærlingen har fått fagbrev, er det alltid et mål å beholde de lærlingene vi har. Derfor har svært mange av de som har gått i lære hos oss endt opp med å fortsette i bedriften som fagarbeidere etterpå, sier Erland.

 

Tjeneste- spekteret

MECAN har et bredt tjenestespekter. De viktigste hovedgruppene er maskinering, sveising og mekaniske tjenester. Den nye sveiseavdelingen er i en ny 1400 kvm fabrikasjonshall med tilgang til dypvannskai. Sveise avdelingen har personell med lang erfaring både med rør og stål fabrikasjon innen de fleste material kategorier. Maskinavdelingen holder til i en 1300 kvm store hallen på Husøy. Her er det også en mekanisk avdeling 900 kvm, i tillegg til lager og administrasjon. MECAN har også en mekanisk avdeling på 350 kvm på Killingøy.