Styret i HSH gir grønt lys for fusjonsforhandlinger med høgskolene i Bergen og Sogn og Fjordane. Vestlandshøgskulen skal være på plass 1. januar 2017.

Torsdag 10. mars var det styremøte i HSH. Fusjonssaken var en av tre store saker og styret fortsetter at følgende intensjoner for utviklingen av den nye institusjonen ligger til grunn i den videre fusjonsprosessen:  • Å bli del av en fremtidig sterk UH-sektor på Vestlandet der de viktigste samarbeidspartnerne blir UiB, UiS og HiVolda. • Å bygge sterkere og mer robuste fagmiljøer (master, ph.d., forskning) i en ny flerkampus-institusjon som om få år kan bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsprofil. • Å bli en konkurransedyktig institusjon i både nasjonal og internasjonal sammenheng – attraktiv for studenter og fagperson- er, ressurstilgang og posisjoner. • Å sikre og videreutvikle dagens studiesteder slik at regionrollen ivaretas bedre enn i dag. • Å kunne svare bedre på de omstillingsbehovene som vil komme.