Øystein Grønhaug (i midten) eier og driver Haugesund Golfpark på Kolnes. Her er han sammen med styreleder Per Ørpetveit t.h. og styremedlem Terje Iversen i Haugesund Golfklubb.

Eiendomsinvestor Øystein Grønhaug har overtatt golfban- en på Kolnes. Under navnet Haugesund Golfpark, Kolnes vil Grønhaug eie og drive 9-hullsbanen på Kolnes.

– Vi har inngått en avtale med Haugesund Golfklubb, og jeg har tro på at vi sammen med golfklubben skal få til et anlegg hvor folk skal trives, sier Grønhaug. Han ser ikke for seg at golfbanen kommer til å bli noen gullgruve. – Jeg gjør ikke dette for å tjene penger. Jeg har interesse for golf, selv om jeg ikke spiller golf selv. Jeg ser også for meg at anlegget kan oppgraderes og ikke bare være til glede for dem som spiller golf. I første omgang vil vi oppgradere driving rangen, slik at forholdene ligger til rette for trening. I klubbhuset vil vi også satse på restaurant og catering, og jeg ser for meg at Golfparken også vil være et sted hvor bedrifter eller foreninger kan legge møter eller konferanser, sier Grønhaug, som selv bor i området. Avtalen mellom Haugesund Golfklubb og Haugesund Golfpark gjelder foreløpig fram til 2020, og styreleder Per Ørpetveit i golfklummen sier det blir godt for klubben å få en baneeier som har et langsiktig perspektiv på det å eie og drive banen. Grønhaug roser sine samarbeidspartnere i Kolnes Utvikling, som eies av Berge Sag og Block Wathne. – Uten deres positive vilje hadde det ikke vært mulig å få til dette. Jeg vil også trekke frem Sparebanken Vest som har vært svært løsningsorientert og har vist vilje til å sikre fortsatt drift etter at det tidlig- ere eierselskapet Golf Partner AS og driftsselskapet Golflife gikk konkurs, sier han. Selv om det ikke foreligger konkrete planer om å bygge ut nihullsbanen videre til 18 hull, peker Grønhaug på at 20 mål av eiendommen er regulert gult. Det betyr at det kan bygges boliger på arealet. Haugesund Golfklubb har om lag 250 lokale medlemmer. De to andre golfklubbene i Karmøy kommune har om lag det samme, mens Sveio Golfklubb er litt større. Mange har derfor stilt spørsmål ved om det er plass til fire golfklubber rundt Haugesund. – Jeg mener det er plass til alle fire klubbene. Ved å ha fire klubber i distriktet holder vi interessen for golf oppe. Det kommer alle til gode, sier Grønhaug.