Mange oppdager at formell kompetanse er ekstra viktig når arbeidsmarkedet er stramt, sier daglig leder Sigmund Fosse i AOF Haugaland.

– Med økende ledighet blir det viktigere enn før å ha formell kompetanse. Den som mangler det kan fort havne langt bak i køen i forhold til andre jobbsøkere, sier daglig leder i AOF Haugaland, Sigmund Fosse til Jobb & Næring.

AOF er den størst aktøren på videregående opplæring for voksne på Haugalandet, og Fosse er spent på hvordan pågangen fra folk som ønsker å skaffe seg formell kompetanse vil være utover våren. – En gruppe vi har et godt tilbud til er dem som har arbeidet innen et fag i lenger tid, men som mangler fagbrev. Til disse tilbyr vi teoridelen de må ha for å kunne gå opp til fagprøve, mens den praktiske erfaringen får de for eksempel på bedriften hvor de arbeider. Men vi merker også at mange ønsker å søke seg til andre yrker. Det er gjerne folk som kommer fra private bedrifter, men som ønsker å skaffe seg en framtid i offentlig sektor, for eksempel innen helse- og omsorgsektoren. Med den økende ledigheten vi ser innen privat sektor, er vi spente på hvordan dette vil slå ut i tiden framover, sier Fosse. AOF Haugaland har så mange som et par tusen elever på videreutdanning og kurs i løpet av ett år. Dette tallet omfatter alt fra folk som går et toårig utdanningsløp på heltid, til dem som tar korte kurs helt ned til en dags varighet. Blant det de har spesialisert seg på, er å skreddersy opplegg med bedrifts- interne kurs for bedrifter som ønsker å heve kompetansen til medarbeiderne i bedriften. – I AOF Haugaland har vi i dag om lag 20 fast ansatte. I tillegg kommer et stort antall deltidsansatte timelærere som underviser i et bredt spekter av fag og emner. Totalt kan det dreie seg om rundt 150 som mottar lønns- og trekkoppgaver fra oss i løpet av et år, sier Sigmund Fosse til Jobb & Næring.