Clas Bjelland ønsker bedriftens første lærling, Svein André Onarheim velkommen til St1 på Torvastad.

– Som bedrift har vi et samfunnsansvar til å la ungdommen skape seg en framtid, og lære seg et fag. Særlig er dette viktig nå når vi ser at mange unge risikerer å bli stående utenfor arbeidslivet.

Det er terminalsjef Clas Bjelland på St1 (Tidligere Shell Tankanlegg på Torvastad) som sier dette til Jobb & Næring. St1 er en nøkkelbedrift som forsyner store deler av regionen med bensin og diesel. I løpet av ett år kommer det mellom 70 og 100 skip med drivstoff til anlegget på Karmøy. En armada på 52 tankbiler daglig (6800 på et år) bringer drivstoffet ut til et stort antall stasjoner i Rogaland og Hordaland. – Vi har ansatt Svein André Onarheim (18) som vår første lærling. I juni er han ferdig på linja for industriteknologi og prosessteknikk på Haugaland Videregående skole, og 15. august begynner han her hos oss, sier Bjelland. – Jeg søkte ikke læreplass andre steder enn her. Grunnen til at jeg valgte St1 er at jeg fikk et svært godt inntrykk både av bedriften og av folkene her da jeg hadde tre ukers praksis for en tid siden. Jeg lærte mye, og fikk spennende arbeidsoppgaver. At det var her jeg fikk praksis var mer tilfeldig. Opplæringskontoret for industrifag (OPPTEK) har et opplegg hvor de fordeler elevene ut til bedrifter som er på jakt etter lærlinger, sier Onarheim. Clas Bjelland forteller at evnen til å arbeide selvstendig er noe av det viktigste han ser etter når han skal hente nye medarbeidere. – Dessuten må vår lærling være lærevillig og ha en fleksibel holdning til variabel arbeidstid, og stille opp når behovet er der, uavhengig av når på døgnet dette er. Vi er et viktig ledd i et krevende distribusjonsnett. Får man ikke drivstoff fram til stasjonene, kommer det ikke varer i butikkene, folk kommer seg ikke på arbeid eller skole. Hele samfunnet er avhengig av at vi får fram drivstoff til bilparken, sier Bjelland. Det var i fjor finske St1 Nordic Oy inngikk avtale om å overta Shells nedstrømsvirksomhet i Norge. Kjøpet inkluderer bensinstasjonsnettet, direktesalg samt transport og vareforsyning. St1 har også inngått en langsiktig lisensavtale om anvendelse av Shells varemerke i det norske markedet. Det gjør det mulig å fortsatt tilby kundene de samme produktene og tjenestene. Oppkjøpet styrker St1s posisjon som et nordisk energiselskap ytterligere.