Avgangselever fra Åkrehamn Videregående på ”Speed-dating” hos Opplæringskontoret for Teknologifag.

Det har vært et voldsom økning i antallet unge som søker læreplass innen teknologifag på Haugalandet.

– Mens vi i fjor fikk 352 som søkte læreplass på våre fag etter videregående skole, har vi i år 782 som søkte innen fristen 1. mars. Vi snakker altså om mer enn en fordobling i forhold til 2015. Dette er imponerende når vi tenker på at det har vært mye negativt fokus på utviklingen i arbeidsmarkedet, sier daglig leder Mads Frantsen i Opplæringskontoret for Teknologifag (OPPTEK) til Jobb & Næring. Frantssen sier noen av søkerne kommer fra andre fylker, men først og fremst snakker vi om en voldsom økning på Haugalandet og i Sunnhordland. Likevel er det vanskelig å finne en enkel forklaring på en så kraftig økning. Mange søkte læreplass etter at vi gjennomførte noe vi kaller ”speed dating”. Det var et opplegg vi prøvde som et pilotprosjekt i 2015. Elevene i avgangsklassene på de videregående skolene fikk møte representanter for bedrifter som ønsker lærlinger. Det foregår slik at hver elev får fire minutter med hver bedrift, og får anledning til å presentere seg, og lære litt om bedriften. Deretter flytter de til neste bord for å presentere seg for en ny bedrift. I år justerte vi noe på opplegget ut fra erfaringene fra i fjor. Ettersom det ble en så kraftig økning i antallet elever som søker læreplass kan det se ut som vi har gjort noe riktig. Det ble nemlig en eksplosjon i antallet søknader i dagene etter at elevene ”var på date”, sier Frantsen, som sier økningen også er en utfordring for OPPTEK. – Vi har en målsetting om å skaffe minst 90 læreplasser innen teknologifagene i år. Slik det ser ut nå, med så mange som ønsker lærlingeplass, håper vi at bedrift- ene ser sitt samfunnsansvar og hjelper ungdommen med en utdannelse til hjelp både for bedriftene og ungdommene, sier han. En av bedriftene som i alle år har tatt inn et stort antall lærlinger, er Hydro. Aluminiumsverket på Karmøy er også en ettertraktet lærebedrift. Det at Hydro nå skal bygge pilotanlegget som skal videreutvikle verdens mest miljøvennlige aluminiumsproduksjon, betyr at det å gå i lære på denne bedriften gir kunnskap og kompetanse man ikke får andre steder i verden. Maryann Mæland, som går siste året på linja for Kjemi og prosessfag på Åkrehamn Videregående, benyttet anledningen til å presentere seg for Dag Einar Eik og Anne Jakobsen Lie fra Hydro. Hun synes mulighetene til å bli med på dette pilotprosjektet virker forlokkende. – Hydro høres ut til å være en spennende bedrift å få læreplass i, sier Maryann Mæland. Den kraftige økningen på søkere til teknologifagene synes å være spesiell. Opplæringskonsulent Steinar Høyvik i Opplæringskontoret for Bygg- og anleggs- teknikk har ikke registrert noen tilsvar- ende dramatisk endring i søkningen til bygg- og anleggsfagene. – Hos oss har vi ikke noen fast søkedato, og kan derfor ikke sammenligne nøyaktig med tidligere år. Det er imidlertid mitt inntrykk at det er omtrent som tidligere år, sier Høyvik.

Maryann Mæland (t.v.) kunne gjerne tenke seg å være med på verdens mest miljøvennlige aluminiumsprosjekt. Her ”speed-dater” hun Dag Einar Eik og Anne Jakobsen Lie fra Hydro.
Maryann Mæland (t.v.) kunne gjerne tenke seg å være med på verdens mest miljøvennlige aluminiumsprosjekt. Her ”speed-dater” hun Dag Einar Eik og Anne Jakobsen Lie fra Hydro.