Syvbarnsfaren John Høines ser fram til å videreutvikle sikkerhetskulturen på Kårstø
Jeg er imponert over den sikkerhetskulturen som er utviklet her på Kårstø. Dette er Statoils utstillingsvindu innenfor HMS Kun tre måneder i sjefsstolen- og en så bastant konklusjon!

Av: Egil Severeide
Siddisen John Høines vet han ikke tar for hardt i. Etter 19 år i Statoil-systemet har han skaffet seg en viss oversikt over plusser og minuser i selskapet. Og Kårstøs omdømme er ikke skapt over natta. Det har lenge vært kjent at den sikkerhetskulturen som er bygget opp på anlegget i Tysvær ikke er kommet av seg selv. Den er blitt bekreftet gjennom de tre månedene sivilingeniøren har regjert på prosessanlegget. Og det er betryggende, ettersom sikkerhet er det viktigste parameteret han blir målt på. Sikkerhet trumfer alt. Deretter kommer pålitelighet og effektivitet, slår Høines fast. Hans jobb er, på vegne av operatøren Gassco, å drifte et anlegg med 750 ansatte og 400 leverandører. Til sammen 1150 personer som skaper verdier for mellom 200 og 250 millioner kroner i døgnet. Som henter og foredler gass fra over 30 felt i Nordsjøen og som årlig handler varer og tjenester lokalt for mellom en halv og en milliard kroner. Et av regionens viktigste lokomotiver, for å si det forsiktig. Svimlende 51 milliarder kroner er investert i det en gang så jomfruelige Kårstø-landskapet siden starten i midten av 80-årene. Og med en karakterbok innen HMS som få, om noen, andre i verden kan vise maken til. Og da, midt i en aura av selvgodhet, det er da det gjerne skjer. Folk blir litt mindre aktsomme, rutinene noen millimetre dårligere. Og så kan ting skje. Det er helt rett. Selvgodhet er HMS’ens viktigste fiende. Vi må være bevisst hele tiden, sier John Høines, og mener nettopp det er en viktig del av kulturen. Vi har mellom 1300 og 1500 gassdetektorer på anlegget. Vi har jevnlige øvelser rundt om på avdelingene- og en stor øvelse en gang i året. Vi har utviklet teknologi og prosedyrer for å hindre at noe skjer, og hvis noe, mot formodning likevel skulle skje, har vi systemer som skal hindre at hendelsen utvikler seg. 

Stor revisjon 
Punkt to på Høines sin liste over prioriterte fokusområder er pålitelighet. Enkelt fortalt: Kårstø må svive døgnet rundt, 365 dager i året. Nedetid må unngås. Men det finnes unntak. Som denne høsten, fra 27. august til 16. september. Da skal hele anlegget stenges ned for en total revisjon. Det skjer hvert åttende år, og er en svær operasjon. Nettopp for å sikre at Kårstø kan levere pålitelig til enhver tid. Da jaktes det på svakheter, da sjekkes rør, installasjoner og alt annet utstyr. Kundene i Europa har fått beskjed i god tid, og vil få gass fra andre kilder i disse kritiske ukene. Når revisjonsstansen er gjennomført, er Kårstø-anlegget klart for mange nye år. Bygget tidlig på 80-årene, startet opp i 1985, og oppgradert mange ganger. Høines avviser at alderen tynger, og mener Tysværs i særklasse viktigste bedrift er klar for mange års drift fortsatt. 

Effektivitet 
Jakten på kostnader er en viktig del av fokusområde nr. tre: effektivitet. Konkurransedyktig til enhver tid, har Statoil-sjef Eldar Sætre sagt. Gode ord, mener Høines. Vi må ha et kostnadsnivå som er robust nok til å tåle svingningene i markedet. Vi måler oss jevnlig mot de andre landanleggene, og får tilbakemeldinger om hvordan vi ligger an. Omstilling og forbed- ring skal være en del av vår kultur, sier Kårstø-sjefen, som ikke vil spekulere i det langsiktige bildet for Kårstø. De nærmeste årene kommer vi til å drifte anlegget på dagens nivå. Men vi vet at litt lenger fram vil tilgangen på gass avta, ut fra det vi nå har kunnskap om. Men det er alltid muligheter for nye funn. Vår oppgave er å være konkurransedyktig til enhver tid. Klarer vi det, kommer det til å være drift på Kårstø i mange år framover, sier Høines.

Syv barn 
Høines har bakgrunn fra både maritime GMC og franske Elf før han ble ansatt i Statoil. Det siste halvannet året ledet han Statoils anlegg på Tjeldbergodden før han takket ja til sjefsjobben på Kårstø. Litt nærmere familieredet på Gausel, et steinkast fra Statoils hovedkontor på Forus- og familien på ni. Kone og syv barn- fire jenter og tre gutter i alderen 12 til 26. Til de som lurer på om Høines har aner fra Skudeneshavn; ja, det har han. Farfaren kommer fra Høines et stykke vest for Skudeneshavn, men han har ingen nær familie der nå.