HN-direktør Egil Severeide med alvorlige formaninger til stortingsrepresentantene på møtet i Oslo.

HN-direktør Egil Severeide håper det ligger ekstra penger i potten til tiltak for leverandørindustrien på Vestlandet når regjeringen snart legger fram sitt reviderte budsjett.

Tidligere denne måneden var Severeide sammen med sine kolleger i næringsforeningene i Stavanger, Bergen og Stord i møte med stortingsbenkene fra Rogaland og Hordaland. Der ble en rykende fersk medlemsundersøk- else fra knapt 1000 bedrifter på sørvestlandet lagt fram. Den er alvorlig: Tre av fire bedriftsledere bruker begrepet krise om situasjonen nå 46 prosent forventer svakere utvikling enn i fjor 30 prosent regner med å måtte si opp ansatte Situasjonen er mer dramatisk enn vi regnet med, og den forteller oss at vi trenger kortsiktig hjelp for å komme over denne kneika. Vi ber om en geografisk rettet krisepakke for industrien med tiltak som kan skape sysselsetting og forhindre økt ledighet og frafall av kompetanse, sier Severeide. Undersøkelsen viser at bedriftslederne er veldig usikre på hvor lenge nedturen varer. Næringforeningene på sørvestlandet mener det er helt nødvendig med tiltak for å redusere konsekvensene av krisen. Å øke bevilgningene til kommuner og fylker for å forsere bygge- og vedlikeholdsprosjekter for offentlige bygg og infrastrukturtiltak er nødvendig, mener foreningene.