God stemning blant de mange prominente gjestene da Karmsund Bulkterminal ble åpnet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foretok den høytid- elige åpningen av Karmsund Bulkterminal i Karmsund Trafikkhavn. Men i stedet for å klippe snora med saks slik statsråder vanligvis gjør, brukte han en svær shoveldoser slik seg hør og bør for en statsråd med ansvar for vegutbygging.

Havnevesenet har ambisjoner om å utvikle havna på Husøy videre til et av de viktigste trafikknutepunktene i Norge. Den nye bulkterminalen dekker 12.800 kvadratmeter, og får en lagringskapasitet på 40.000 tonn. Terminalen og tilhørende kaianlegg representerer en investering på 82 millioner kroner, og er bygget av Karmsund interkommunale Havnevesen. Karmsund Bulkterminal eies av KTM shipping as og Navigare Shipping as. KTM shipping as har i over 30 års drevet terminaldrift, spedisjon- og agentvirksomhet i Haugesundsregionen, og har allerede et eget terminalanlegg på Husøy. Navigare Shipping as eid av det Færøyske rederiet Navigare og Espen Nordstrøm, som har lang erfaring med skipsmegling og rederivirksomhet. Karmsund bulkterminal har som mål å doble kapasiteten innen få år. De har signert en langsiktig avtale med BioMar mellomlagring av råvarene til deres to fiskefôrfabrikker i Norge Biomar vil fra starten være bulkterminalens største kunde, og plasseringen av bulkterminal- en like ved Biomars fabrikk på Karmøy gir store driftsfordeler.

God stemning blant de mange prominente gjestene da Karmsund Bulkterminal ble åpnet.  Fra venstre stortingsrepresentant Helge Torheim, havnedirektør Tore Gautesen, samferdselsminister  Ketil Solvik-Olsen, fylkestingsmedlem Terje Halleland , kystverksdirektør John Erik Hagen,  direktør Torfinn Gaupås i Karmsund Bulkterminal, og assisterende havnedirektør Leiv Sverre Leknes.
God stemning blant de mange prominente gjestene da Karmsund Bulkterminal ble åpnet.
Fra venstre stortingsrepresentant Helge Torheim, havnedirektør Tore Gautesen, samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen, fylkestingsmedlem Terje Halleland , kystverksdirektør John Erik Hagen,
direktør Torfinn Gaupås i Karmsund Bulkterminal, og assisterende havnedirektør Leiv Sverre Leknes.