Hilda Knutsen på plass på Goliat, og tar om bord jomfrulasta. Mellom Hilda Knutsen og Goliat-plattformen ligger forsyningsskipet Esvagt Eurora, mens et helikopter er i ferd med å lande på Hilda Knutsen.Foto: John Terje Karlsen, Knutsen NYK Offshore Tankers.

Lørdag 12 mars ble det skrevet norsk oljehistorie på Goliat-feltet. Etter to års forsinkelse startet oljeproduksjonen på verdens nordligste oljefelt til havs. Det er en milepæl ikke bare for operatørselskapet Eni Norge, som eier 2/3 av oljen på Goliat, men også for Statoil og oljenasjonen Norge.

Men oppstarten på Goliat er også en stor begivenhet for Knutsen OAS Shipping, som har vunnet en av de store kontrakt- ene med å frakte oljen fra verdens nordligste oljefelt. Mens den første oljen strømmet inn i lagertanken på den digre Goliat- plattformen, gjorde bøyelasterne Hilda Knutsen og Torill Knutsen seg klare til å seile nordover langs norskekysten for å hente jomfrulastene fra feltet nord for Hammerfest. Det ble Hilda Knutsen som fikk æren av å ta den første oljelasta fra verdens nordligste oljefelt til havs. Lastingen, som foregikk i påskeuken, forløp uten problemer. En ukes tid etterpå var det Torill Knutsens tur. De to Knutsen-tankerne er to av de tre bøyelasterne som skal betjene Goliatfelt- et. De har vært klar til å ta fatt på Goliat-oppdraget helt siden feltet etter planen skulle ha startet produksjonen for et par år siden. Utbyggingen av Goliat har kostet 16 milliarder kroner mer enn planlagt, og Eni regner med at den daglige produksjonen skal komme opp i 100.000 fat olje pr. dag. Eni var ett av de første pionerselskapene på norsk sokkel. De var med i 1965 med sammen med Phillips-gruppen da de oppdaget det første oljefeltet i Norge på Ekofiskfeltet. Norske bedrifter har fått kontrakter verd 20 milliarder kroner i forbindelse med utbyggingen av Goliat, og bare i Finnmark har 450 mennesker vært ansatt under utbyggingen. Antatte reserver i feltet er 180 millioner fat olje, og feltet vil produsere olje i minst 15 år. Daglig produksjon er ventet å komme opp i 100 000 fat olje per dag (netto Eni andel er 65 000). Estimerte reserver er rundt 180 millioner fat olje. Goliat ble funnet i 2006, og ble besluttet utbygget i 2009. For å redusere utslippene av CO2 har plattformen strømforsyning gjennom kabel fra land.