God stemning blant de mange prominente gjestene da Karmsund Bulkterminal ble åpnet.

Det er tradisjon når noe skal åpnes, så skal det klippes en snor.
Men etter at Ketil Solvig Olsen åpnet Karmsund Havn og Karmsund Bulkterminal AS sitt nybygg på Husøy, blir det aldri det samme bare å bruke saks.

For er du samferdselsminister, så er du samferdselsminister. Og redskapen skal stå i stil med at han er statsråd for vegbyggingen i landet. Så hva er da mer naturlig enn å foreta snorklippingen med showeldoser?

Les mer i neste nummer av Jobb & Næring.