I høst vedtok Haugesund ny kommuneplan. Planens arealdel forteller hvordan kommunen skal utvikle seg i perioden frem til 2024.

Intensjonen er å styrke regionssenteret: «Haugesund kommune skal utvikle en by hvor det er godt å leve for innbyggerne, en by for hele Haugalandet og en by som er en konkurransedyktig aktør mellom Stavanger og Bergen.»

Parkering
I planen er det eksempelvis krav til maksimalt 0,5 parkeringsplasser pr 100 m2 bruttoareal ved etablering av industri, lager og verksted. Så om vi tenker vi oss at en bilforhandler vil bygge nytt verksted på 1000 m2 bruttoareal, vil det kun tillates 5 parkeringsplasser til verkstedet. En kan velge å ha færre parkeringsplasser dersom en ikke satser på å ha særlig med kunder som har bil. Det er planen fleksibel på. Konklusjonen er at ingen kan etablere eller bygge ut verksted/lager/industri i Haugesund kommune.

Næringsbebyggelse
Fra i høst har Haugesund takket nei til all større handelsetablering. Tenk om jeg får en henvendelse fra G Max som trenger 3.000 m2 til sportsforretning. Da er et av de få alternativene å kaste ut en tilsvarende leietaker på Raglamyr, og flytte dem rett inn der uten at de kan søke om noen form for byggetiltak. Umulig? OK. Alternativet er Haugesund sentrum. Vet noen om 3.000 m2 med prima beliggenhet, god parkering og god adkomst/logistikk for jevnlig semitrailertrafikk for varelevering? Men siden det ikke er ønskelig med tungtransport i sentrum, er alternativene Aksdal (Tysvær), Norheim (Karmøy), Heiane (Stord) eller hvor det måtte være. Ta nok et eksempel. Combisenteret har fått tillatelse til å bygge på en  4. Etasje, men de får ikke lov til å bruke arealene til kontor/handel/forretning som bygget var regulert til da søknaden ble sendt inn. Det skal i henhold til den nye kommuneplanen kun etableres trelast, bil/båt, traktorforretning eller lager. Traktorsalg i 4. etasje? Helt greit det, men vi trenger bistand fra de som har knekt koden for hvordan du driver salg av traktorer i 4. etasje på Raglamyr. Et siste eksempel.
Jeg selger Byggmakker sitt bygg på 6000 m2 i Sakkestad Næringspark. La oss tenke oss Berge Sag er kjøper. De har en stor trelastavdeling i Kvitsøygata i Haugesund, mens administrasjon, selgere, byggeledere, arkitekter, eiendomsutviklere etc. sittende på Raglamyr i Bergsenteret. Tenk om de ønsker å være i ett bygg for å få mer effektiv drift? Byggmakkerbygget er perfekt, men har for få kontorer. Berge Sag må søke om å få bygge  kontorplasser til personalet. Kommuneplanen sier da NEI. Trelastdelen og naturlig tilhørende kontorplasser til lagerpersonalet kan flytte til Byggmakker-bygget. Byggeledere, selgere, eiendomsutviklere andre må ha kontorplassen sin i sentrum. Byggeledere med kassebil og boogiehenger skal altså parkere doningene sine i sentrum når de er innom kontoret. Boligkjøperen må først inn til kontoret i sentrum, så kjøre bort til trelasten og se på parketter, fliser, kledninger, og deretter kjøre tilbake til sentrum og sette seg ned med arkitekten for å flytte på vegger og vinduer.

Miljøvennlig og fornuftig?
Dette var et lite utdrag fra den nye planen for å styrke regionsenteret – illustrert med noen saker. Siden den næringsfiendtlige kommuneplanen ble vedtatt, får jeg ukentlig saker på pulten min hvor bedrifter  må etablere seg i nabokommunene, eller lar være å etablere seg. Haugesundregionens Næringsforening har heldigvis tatt tak i problemet, og Høyre som satt i posisjon og vedtok planen, går nå i bresjen for å endre feilen. For det er feil. Dette har aldri vært intensjon–en fra politikerne. Vi skal ikke dyrke poteter i Karmsund–gata, eller la barna spille gatefotball i Strandgata. Vareleveransen til Coop Extra i Helsehuset kan ikke skje på sykkel. Jeg ser frem til at Arbeiderpartiet retter opp feilen i planen og etterlever sitt slagord «arbeid til alle». Slik planen er nå gir den en kraftig verdireduksjon av eiendommene på grunn av lokaler som står tomme. Dette gir lavere skatteinntekter, færre arbeidsplasser, lavere eiendomsskatt, konkurser osv. Planen fremstår som en styrt avvikling av regionsenteret Haugesund. Det er ikke en kamp mellom sentrum og Raglamyr. Det er en kamp mellom Haugesund på den ene siden, og Heiane, Bremnes, Ølen, Etne, Odda, Sauda, Bergen og Stavanger på den andre siden. G Max, Berge Sag, DNB eller andre bedrifter lever ikke i en ideelle verden. De styres av veloverveide masterplaner, strategier og markedet. Kommuneplanen til Haugesund er kun en av mine bekymringer. Regionalplanen for fylket som skal rulleres til sommeren er en annen. Den vil fortelle hvordan Rogaland skal utvikle seg, og hva kommunene i regionen MÅ forholde seg til ved neste rullering av kommuneplanen. Den legger opp til samme regime. Her må det jobbes aktivt på to fronter og det haster. Det handler om regionens eksistens og utvikling. Jeg håper at fylkespolitikerne i rulleringen av regionalplanen løfter seg fra fylkesadministrasjonens tunnelsyn og bruker helikoptersynet. Om noen etter dette tror jeg vil rasere sentrum, tar de feil. Jeg og vår bedrift sitter i sentrum, og kommer til å gjøre det, forutsatt at mine kunder ikke fortsetter masseflukten fra Haugesund. Ingenting gleder meg mer enn når det bygges i sentrum, og nye leietakere setter lys i vinduer.