Styret i Haugesund Sparebank har ansatt Bente Haraldson Syre (44 år) som ny administrerende banksjef.

– Når en så profilert adm. banksjef som Knut Grinde Jacobsen skal ha avløsning, er det særdeles gledelig at Bente Haraldson Syre, som bankens egen i konkurranse med sterke kandidater, fremstod som best kvalifisert til stillingen, sier styreleder Reidar Pedersen. Hun har i drøyt 6 år vært kredittsjef i Haugesund Sparebank. Fra 2011 har hun vært ansattvalgt som fast møtende varamedlem til styret, og har dermed deltatt i alle senere utviklings- og strategidiskusjoner. Bente Haraldson Syre har bakgrunn som statsautorisert revisor, og kom til banken fra stillingen som Partner i Deloitte AS, Haugesund. Hun har også vært revisjonssjef i Haugaland kommunerevisjon. Bente har en solid lokal forankring , god ledererfaring og bred økonomisk kompetanse. I tillegg har hun vist at hun er utviklingsorientert og har gode forutsetninger for å lede og utvikle Haugesund Sparebank videre gjennom utfordrende år, sier Reidar Pedersen. – Dette blir en spennende utfordring som jeg gleder meg til å ta fatt på. Jeg ser fram til å få være med på å videreutvikle Haugesund Sparebank som en selvstendig og lokal sparebank, sammen med tillitsvalgte og ansatte. Banken har gode resultater å vise til og har et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling. De gode resultatene kombinert med en stolt historie og lojale medarbeidere, gir et godt fundament til å møte den økte konkurransen i banksektoren fremover. Vi skal bygge videre på vår lokale forankring og være kundenes førstevalg i de segmenter og geografiske områder vi satser på, kommenterer Bente Haraldson Syre. Bente Haraldson Syre tiltrer stillingen 1. april i år.