Westcon Løfteteknikk

Westcon Løfteteknikk har de siste ukene inngått og fornyet en rekke kontrakt- er med de største kundene sine. Etter at Haugesundsfirmaet på slutten av fjoråret inngikk større avtaler med Det norske oljeselskap ASA og Statoil, har de i løpet av de siste ukene også fornyet avtalene med Aibel og Subsea 7.

Karl Johan Jentoft_ _

Westcon Løfteteknikk har gjennom mange år hatt flere enkeltstående kontrakter med Aibel. Disse er nå samlet i en kontrakt.  Den nye kontrakten omfatter alle tjenester og produkter innenfor Westcon Løfteteknikk sitt totalkonsept. Totalkonseptet omfatter alt fra salg og utleie av kraner og løfteutstyr, tjenester innen sakkyndig virksomhet og mekanisk, tilkomstteknikk og sertifisert sikkerhetsopplæring, samt prosjekt tjenester. Avtalene løper over 5 år med opsjoner på 1 + 1 år. Avtalen med Aibel var den tredje store kontrakten i løpet av noen få uker som Westcon Løfteteknikk har signert. Rundt årsskiftet fikk de en kontrakt på fire år, med opsjon på to pluss to år med Det norske oljeselskap ASA for leveranse av tjenester og produkter innenfor kran og løft. Like før jul signerte Haugesundsbedriften også kontrakt med Statoil. Dette er en rammeavtale med Statoil som omfatter vedlikehold og kontroll av løfteutstyrs- kontainere og løst løfteutstyr. Midt i februar kom så nyheten om at også undervannsentreprenørene Subsea 7 fornyer rammeavtalen de har hatt i tre år med WCL. I en pressemelding fra Westcon Løfteteknikk heter det at avtalen om drift av Subsea 7´s pool av løfteutstyr, som også omfatter sakkyndig kontroll og salg og utleie av løfteutstyr, har fungert svært tilfredsstillende for begge parter. Avtalen blir derfor fornyet med fem år. Subsea 7 er blant de aller største kundene til Westcon Løfteteknikk, og avtalen sikrer basisaktiviteten ved Westcon Løfteteknikks avdeling i Harestadvika på Randaberg. Westcon Løfteteknikk AS ble etablert i 1993, og er totalleverandør innenfor løfteutstyr. Hovedkontoret ligger i Haugesund, med avdelingskontor i Stavanger. Selskapets 115 ansatte er i stor grad flerfaglige, og flerfaglighet framheves som en del av soliditeten til Westcon Løfteteknikk.