COSL Drilling Europe har besluttet å helt eller delvis kle igjen utsatte vinduer på COSLInnovator. Tilsvarende løsninger blir også vurdert på selskapets øvrige rigger.

Det var i nyttårshelga COSLInnovator ble truffet av en gigantbølge som slo inn flere av vinduene inn til lugarene. En person omkom i ulykken. Riggselskapet har i samråd med selskapets vernetjeneste og de tre fagforeningene i COSL, Industri Energi, SAFE og DSO, bestemt å sette i verk midlertidige tiltak. Det betyr at de utsatte ventilene helt eller delvis vil bli kledd inn, slik at de får den samme styrken som resten av skroget. CEO Jørgen Arnesen i COSL Drilling Europe sier i en kommentar at sikkerheten til mannskapet om bord har høyeste prioritet. – Selv om det fra fagekspertisen anses som svært lite sannsynlig at en tilsvarende hendelse vil inntreffe igjen, iverksetter vi tiltak som sikrer at riggen er en trygg arbeidsplass for alle om bord, også ved slike ekstreme hendelser. Løsningen som er valgt overgår kravene i regelverket til DNV GL, og utføres i påvente av granskingsgruppenes konklusjoner og eventuelle regelverksendringer. Det er så langt ikke avdekket feil med hverken vinduer eller rigg design, men vi har valgt en mer robust og midlertidig løsning for å ivareta sikkerheten til de ansatte. Tilsvarende løsninger vil også bli vurdert implementert for selskapets resterende rigger. For søsterriggen COSLPromoter, som opererer på Troll-feltet er det i tillegg iverksatt midlertidige prosedyreendringer som ivaretar sikkerheten til mannskapet ved ekstremvær. Både Ptil og Statoil er informert om tiltakene som nå gjøres om bord på riggen, sier Arnesen.