Det økonomiske grunnlaget er på plass slik at vi kan starte den internasjonale skolen fra høsten av, sier styreleder Synnøve Seglem til Jobb & Næring.

– Nå er det økonomiske grunnlaget på plass slik at vi kan starte opp internasjonal skole i Haugesund fra høsten av. Det er styreleder i Haugesund International School, Synnøve Seglem som sier dette til Jobb & Næring.

– I og med at godkjenningen fra Utdanningsdirektoratet er på plass, har vi passert en milepæl, og jobber videre med å skaffe egnede lokaler og få disse godkjent. Direktoratets godkjenning forutsetter et minimum på 15 elever fordelt på klassetrinnene fra første til tiende klasse. Skolen blir dermed det vi i Norge kaller en kombinert barne- og ungdomsskole. Det blir spennende å se hvor mange søkere vi får, sier Synnøve Seglem, som tror det er realistisk å regne med mellom 20 og 30 elever når den internasjonale skolen starter opp.

Tre målgrupper
– Når vi skal ut for å skaffe søkere til skolen, ser vi for oss tre målgrupper. Det ene er utenlandske familier som kommer til Haugalandet for å bo og arbeide her i regionen, og ønsker at barna skal gå på en internasjonal skole. Dessuten er det også mange norske som har bodd og jobbet i utlandet, som ønsker at barna skal fullføre utdanningen på en internasjonal skole når de vender hjem, sier Seglem, som også tror skolen vil fungere som en magnet som vil trekke utflyttere hjem igjen. – Jeg er overrasket over hvor mange telefoner jeg har fått fra haugalendinger som bor og arbeider andre steder i Norge, og som kan tenke seg å vende hjem fordi vi får et internasjonalt skoletilbud til barna deres, sier hun.

 

meling7severeide_ _

Internasjonal læreplan
Den internasjonale skolen vil bli drevet i tråd med læreplanen til International Baccalaureate Organization’s (IBO). Det er en organisasjon som allerede har godkjente skoler i 184 land. Det at læreplanene er skåret over samme lest fra land til land, sikrer elevene en enhetlig skolegang selv om de skulle flytte fra ett land til et annet. – En skole bygget på læreplanen fra IBO gjør Haugesundsregionen attraktiv for barnefamilier fra andre land som ønsker å komme hit, men også for folk fra vår egen region, som har etablert seg med familie utenlands. Skolen blir også et alternativ lokale familier som ønsker at barna skal få et internasjonalt rettet skoleopplegg, sier Seglem. – Etter at arbeidet med planene startet opp for et års tid siden, har styret vært i dialog med flere andre regioner hvor man allerede har etablert internasjonale skoler. Erfaringene fra blant annet Ålesund har vært nyttig for vårt arbeid, forteller Synnøve Seglem. Styret for Haugesund International School har fått både offentlige og private tilskudd som har sikret grunnlaget for skolestart til høsten. Før nyttår bevilget Rogaland Fylkeskommune en halv million til skolen. Både Haugesundregionens næringsforening, Maritimt Forum og Haugesund Rederiforening har også gitt betydelige bidrag. Maritimt Forum og Haugesundregionens Næringsforening bevilget nylig 100.000 kroner hver til prosjektet. Lederne i organisasjonene, Sverre Meling og Egil Severeide, peker på at Haugesundregionen er en internasjonal region, og at en internasjonal skole derfor er en naturlig del av infrastrukturen på Haugalandet. – Skolen vil gjøre oss mer attraktiv for utenlandsk arbeidskraft, og gir muligheter for familier her i regionen til å sikre sine barn god skolegang på internasjonalt nivå, sier Meling og Severeide. Siden 2004 har Vardafjell videregående skole i Haugesund tilbudt IBO-undervisning som alternativ til vanlig VG2 og VG3. – Skolen vi etablerer for elever på grunnskolenivå et supplement til det man har på Vardafjell for elever på videregående, sier Synnøve Seglem til Jobb & Næring.