Sommeren 2004 kjøpte Bjørn M. Apeland restene av det konkursrammede Steinsvik Maskinindustri AS på Frakkagjerd. For de rundt 20 ansatte som fortsatt var igjen i bedriften betydde dette at arbeidsplassene deres var reddet.

Av Odd-Atle Urvik

I dag drøyt 11 år senere styrer Bjørn Apeland en bedrift med over 400 ansatte over hele verden. Det har vært 11 år med omstilling og utvikling av nye produkter. Og ikke minst hardt arbeid. Men i dag framstår Steinsvik som en av suksessbedriftene i vår region, og kan tjene som et forbilde for mange av de bedriftene som i dag må omstille seg til nye tider.
– Selv om jeg hadde god tro på at vi skulle klare å skape en lønnsom bedrift, vil det være feil å si at jeg hadde en klar plan for hva som skulle skje. Det er vel rett å si at veien ble til mens vi gikk. Vi satte i gang noe vi trodde på, og så tok vi noen riktige grep underveis. Verken jeg eller andre kunne vel se for oss at vi skulle bli det vi er blitt til i dag, sier Steinsvik-direktøren.
Bedriften vi overtok hadde drevet med maskinering i en årrekke. I tillegg hadde de en egen kameraavdeling som på det nærmeste lå brakk. Men der så vi muligheter, og det var der vi satset, forteller Apeland.

Best i verden
– Det var mange andre som laget enkle og rimelige kamera, så vi bestemte oss for å utvikle et mer komplekst og avansert produkt som skulle være det beste kameraet i verden.
I 2006 ble vår avdelingen for kamera omgjort til et eget selskap, Orbit Aqua Cam.
Målet om å lage det beste kameraet i verden har vi for lengst nådd, men det nytter ikke å hvile på laurbærene. Derfor har vi inngått samarbeid med verdens ledende produsent av kvalitetslinser, Carl Zeiss. Sammen med dem skal vi utvikle en ny ”superlinse”, sier Bjørn Apeland.

Havbruk
Selv om bedriften på Frakkagjerd fortsatt utfører maskineringsoppdrag til enkelte kunder, er det i hovedsak deler til egne produkter den avanserte maskinparken produserer. Komplette systemer til klekkings- og oppdrettsanlegg verden over er hovedsatsingen.
I og med at Steinsvik retter virksomheten inn mot havbruksnæringen, blir de heller ikke spesielt rammet av nedgangen som nå har skapt krise i offshorenæringen.
Likevel kan Apelands erfaringer fra omstillingen Steinsvik har vært gjennom være nyttig lærdom for alle dem som må omstille seg innen oljebransjen.
– Noe vi var klare på er at det å leve som en underleverandør til andre er vanskelig. Man blir sårbar. Et råd må derfor bli å satse på egne produkter i stedet for å være avhengig av å levere deler til andres produkter. Vi satset på å utvikle våre egne produkter kvalitetsmessig. Der vi satser skal vi være best.
– For oss har det vært å bli verdensledende leverandør av utstyr til oppdrettsanlegg. Vi startet med kameraserien vår, og etter det har vi utviklet en ny generasjon av fóringslektere med kapasitet fra 100 tonn og opp til 700 tonn fór. Lekterne er fleksible og kan ha fra 1 til 16 fóringsslanger tilkoblet, sier han, og forteller at de også har utviklet teknologi som gjør at fóringen til flere oppdrettsanlegg kan kobles sammen over nettet.
– Dermed kan matingen av fisken fjernstyres fra andre anlegg eller fra land. Fóringsflåtene leverer vi mellom 15 og 25 i året av.
Vi har også designet et eget fóringssenter som skal kunne fjernstyre foringen i et stort antall oppdrettsanlegg i Troms og Finnmark, forteller Apeland.

Kampen mot lakselus
– Kampen mot lakselus er i dag den største utfordringen oppdrettsnæringen står overfor. Vi ønsker å være med på å løse dette, og har derfor siden 2007 utviklet vårt eget system som tar livet av lakselusa uten bruk av kjemikalier. Vi kaller systemet Thermolicer, og fisken kjøres gjennom et anlegg hvor den bades i lunket vann. Etter et halvt minutt i lunket vann svømmer fisken tilbake i oppdrettsmehren, og er blitt kvitt lakselusa. Tester som er gjort av Veterinærinstituttet viser at dette både er effektivt og miljøvennlig, uten bruk av kemikalier.
Ett eller flere anlegg som skal ta knekken på lakselusa plasseres på egne fartøyer eller lektere. Hver maskin kan behandle opptil 80 tonn fisk i timen.

I inn- og utland
I tillegg til hovedkontoret på Frakkagjerd, har Steinsvik flere avdelinger langs norskekysten: Austevoll, Bergen, Florø, Sykkylven, Skodje, Trondheim, Frøya, Sortland og Tromsø.
– I tillegg finnes vi også i Skottland, Chile, Vietnam, Canada, Oceania og Estland. I Tyrkia, på Island, og på Færøyene har vi dyktige forhandlere, forteller Apeland.
Den største satsingen utenom Norge er i Vietnam, hvor de i fjor åpnet en stor ny fabrikk med 140 ansatte. Til tross for at den nettopp er åpnet, er anlegget sprengt. Det skal derfor utvides ett år etter at det ble åpnet. Også i Chile er aktiviteten stor med 95 ansatte.
Fra sommeren 2004 til desember 2014 var Bjørn M. Apeland eneeier i Steinsvik. Da gikk investeringsselskapet Kverva inn og kjøpte 50 % av aksjene.