Det begynner å nærme seg et halvt år siden Petter Steen svingte ordførerklubba i Haugesund rådhus for siste gang. Da var det gått 14 år siden han overtok klubbe og sølvkjede fra sin partifelle Finn Martin Vallersnes, som dro til Oslo for å sitte på Stortinget.

14 år er lang tid, så lang at folk flest muligens hadde glemt at det hadde sittet ordførere i det rosa rådhuset før ham.
– Jeg har faktisk også truffet folk som ikke har fått med seg at jeg har gått av, og derfor tror jeg er ordfører ennå, sier Petter Steen.
Vi treffer ham hjemme på Ytrehaugen, omtrent så langt ut på landet man kan komme, og fortsatt være i byen.
– Så hva får du dagene til å gå med Petter Steen?
Han tar en tenkepause mens han slipper katten inn. Så betror han oss at han sliter med å få tiden til å strekke til.
– Det gikk ikke så mange dagene fra det ble kjent at jeg ikke tok gjenvalg, til Kommunenes Sentralforbund var på tråden og lurte på om jeg kunne tenke meg å kurse nyvalgte kommunestyrerepresen–tanter i det de trenger å kunne. Jeg hadde mitt siste bystyremøte i Haugesund om kvelden 14. oktober. Allerede neste dag var jeg i Tysnes for å holde kurs for de nyvalgte representantene der. Etter det er det blitt mange kurs i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, sier han.
Petter Steen føler det heller ikke rart at en arbeiderpartipolitiker sitter i det som var stolen hans i 14 år.
– Slik er demokratiet, så det er helt OK. Men jeg skal innrømme at det var litt rart å ikke skulle lede budsjettforhandl–ingene slik jeg har gjort i så mange år. Men ordførerrollen er ikke så veldig partipolitisk. Ordføreren er ”fremst blant likemenn”, og jeg har ikke noe problem med å omgås Arne Christian Mohn. Han har faktisk ringt meg et par ganger for å spørre om råd.

_DSC7680_Petter Steen __Petter Steen _

En forferdelig sak
Petter Steen forstår at vi må spørre om Terra-saken, men synes ikke han som ordfører har noe spesielt ansvar for den.
– Jeg var en av de 49 som stemte for et forslag fra rådmannen om å kjøpe et lavrisiko spareprodukt. Det var ikke noe vi som politikere foreslo, men vi stemte for rådmannens forslag, sier Steen, som synes Terra-saken er en forferdelig sak. Saken verserer fortsatt i rettssystemet, hvor Borgarting lagmannsrett behandler en ankesak fra Terra-kommunene Haugesund og Hattfjelldal. Det var der en av advokatene presterte å legge fram som bevis Haugesunds Avis sin aprilspøk om at Haugaland kraft ville dekke tapet Haugesund hadde hatt.
– Det er nesten for alvorlig til å spøke med, og jeg tror ikke vedkommende advokat sov særlig godt den natten, sier Steen.
Nå er det nok
– Når vi ymter frampå om han ser for seg å kunne tenke seg å runde av politikerkarrieren med noen år på Stortinget, rister han på hodet og sier nok er nok.
– Jeg satt til sammen 28 år i bystyret i Haugesund, og før det var jeg varamedlem av fylkestinget i en periode på 4 år. Det holder.
Jeg har aldri lagt skjul på at det er et privilegium å få anledning til å ønske byens gjester velkommen. Men det tar tid. Arbeidsuker på 70 til 80 timer var mer normalen enn unntaket, så det er klart at det går ut over familielivet. Heldigvis hadde vi varaordfører på 50 %, slik at Sven Olsen og jeg kunne dele litt på oppgavene, sier Steen.

_DSC7611_Petter Steen __Petter Steen _

Livet som konsulent
En avgått ordfører sitter naturligvis med masse erfaring som kan brukes til mer enn å kurse nyvalgte kommunalpolitikere.
– Jeg har startet mitt egen selskap, Petter Steen Consulting AS, og der har jeg så mange henvendelser at det ikke er så lett å få tiden til å strekke til. Jeg er også nestleder i styret i Haugaland Kraft, sitter i styret i Kommunalbanken og er styremedlem i Den norske Filmfestivalen. Og så er jeg styreleder i Haukelivegen AS.
– Å være med i styret for Haukelivegen er et spennende verv. Vi har en visjon om at det ikke skal ta mer enn 5,5 timer å kjøre fra Haugesund til Oslo. Det er nå kommet så langt at det er bestemt at E-134 over Haukeli skal være den ene av de to hovedveien mellom Vestlandet og Østlandet, så vi nærmer oss målet. Vi er vant med å tenke på at dette er riksveien vi vestlendinger skal bruke for å komme oss til Østlandet eller Oslo. Men et nytt veisystem rundt Oslo vil også være viktig for folk i hovedstaden. Veiene vil føre mye av gjennomgangstrafikken som ikke skal inn til byen rundt Oslo. De siste tiders debatt rundt luftkvalitet og kjøreforbud for dieselbiler viser at oppgradering av øst/vest forbindelsen både er like viktig for Oslo-innbyggere som for oss vestlendinger. Og selvfølgelig viktig for alle de som bor i mellom.

Katolikk
Det vakte en viss oppmerksomhet da Petter Steen for en tid tilbake konverterte til katolisismen.
– Det er et resultat av en prosess som har pågått over tid. For meg gir de katolske tradisjonene med messer og ritualer en fin ramme rundt det religiøse livet. Jeg går til messe hver søndag, og etterpå er det kirkekaffe, sier Steen, som forteller om en åpenhet som fører til at alle føler seg velkommen i den katolske menigheten i byen.
– Det å konvertere til katolisismen er ikke noe lettvint. Jeg gikk på kurs i ett år for å lære hva den katolske kirken står for. Pave Frans legger stor vekt på religionsdialog, og at de ulike kirke–samfunn og religioner sammen må stå vakt om menneskeverdet. Både globalt, og også her i Haugesund, kommer ulike kirkeledere sammen i dialog. Det er viktigere å være opptatt av det som binder oss sammen, enn det som skiller oss. Der har både protestanter og katolikker en viktig oppgave, sier Petter Steen til Jobb & Næring.