Endringene i arbeidslivet rammer mange. Over natta kan det man trodde var en sikker jobb forsvinne. Men at en mulighet forsvinner, kan bety at en annen åpner seg. For eksempel om man ønsker å bli sin egen sjef, kan det at man blir overtallig når jobben forsvinner, være det som gjør at man tør å kaste seg ut i noe nytt.

Av Odd-Atle Urvik
Det er imidlertid mange feller man kan snuble i som fersk gründer. Heldigvis er det hjelp å få. Blant annet gjennom Skape, et nettverk som eies av kommunene og fylket.
– Kommunene skal hjelpe gründere ved å være en tilrettelegger. Det finnes også enkelte kommuner som gir økonomisk startstøtte til folk som vil etablere og skape arbeidsplasser, sier nestleder Inger Kallevik Haavik i Haugaland Vekst til Jobb & Næring.
I tillegg til å være nestkommanderende i organisasjonen, er hun også primærkontakt når det gjelder å yte hjelp til eventuelle gründere i Haugesund kommune. På samme måte er andre medarbeiderne i Haugaland Vekst primærkontakter for andre kommuner på Haugalandet, og utgjør sammen med servicetorget i kommunene førstelinjetjenesten inn mot etablerere.
Andre kommuner, eksempelvis Karmøy og Vindafjord, har valgt å ha eget næringsapparat som ivaretar førstelinjetjenesten, sier hun.
Grovsortering
– Når folk som ønsker å etablere seg møter denne førstelinjetjenesten, skal de få veiledning. Det foretas en grovsortering for å finne ut hvilken type hjelp de har behov for. Det kan for eksempel dreie seg om kurs. I regi av Skape arrangerer vi korte introduksjonskurs (3 timer). Disse kursene kan også tas på nett. Mange har også stor nytte av etablererkurset, som er på inntil 42 timer. Det kan enten tas på kveldstid (12 samlinger á 3,5 timer) eller på dagtid (7 samlinger á 6 timer).
Gjennom Skape tilbyr vi også kortere temakurs (3 – 6 timer) som gir innføring i en rekke emner som for eksempel salg- og markedsføring, regnskap, prissetting og kalkulasjon og mye mer. Den enkelte velger blant disse spesialkursene ut fra sitt behov, sier Inger Kallevik Haavik.

Rådgivning
– Rådgivernes oppgaver er ikke bare å hjelpe etablerere i gang. Dersom markedsundersøkelser eller annen kartlegging forteller oss at ideen er dødfødt, og at klienten ikke selv er i stand til å se dette, blir det gjerne vår jobb å si fra. Det er bedre å stoppe før man har svidd av masse penger, sier hun.
– I andre tilfeller ser vi at det kan være behov for utvidet rådgiving, det gis tilbud om inntil 3 timer til dette.

Inkubator og næringshage
Dersom en forretningsidé vurderes til å ha et større utviklingspotensiale, også gjerne internasjonalt, kan man søke om opptak i Ipark Haugesundregionen AS. Dette er en inkubator, som er en slags rugekasse for utklekking av gode ideer. Ipark Haugesundregionen skal hjelpe gründere og bedrifter som har gode forretningsideer med å få ideene fram til lønnsom virksomhet. Bedrifter som tas opp i inkubatoren vil kunne få tilført kompetanse, kapital og nettverk. Ipark Haugesundregionen er en pådriver og støttespiller innen entreprenørskap og innovasjon, og skal bidra til å skape morgendagens vekstbedrifter. Omtrent annenhver måned er det opptaksmøter i Ipark Haugesundregionen, og de som blir tatt opp som nye medlemmer er etablerere med ideer som har innovasjons–høyde og vekstpotensial, forteller Inger Kallevik Håvik til Jobb & Næring.
Det finnes også to næringshager på Haugalandet, Rogaland Ressurssenter på Karmøy og Medvind Næringshage i Vindafjord. Disse gir bistand til etablering, videreutvikling og tilgang til nettverk for både nye og eksisterende bedrifter.