Kurt Roar Vilhelmsen lanserte Tidsmaskinen for ett år siden. Siden da har folk lagt ut 30.000 bilder, og disse er vist over tre millioner ganger.

For vel ett år siden lanserte Kurt Roar Vilhelmsen i Sevlandsvik Tidsmaskinen.no. Med en glødende interesse for fotografier, og profesjonell innsikt i de mulighetene datateknologien og de nye sosiale mediene skaper, inviterte han hvem som helst til å dele sine bilder med andre.

– Til nå har folk lagt ut rundt 30.000 bilder, og vi har kommet opp i over 3 millioner visninger, forteller han til Jobb & Næring.

At Vilhelmsen er opptatt av fotografier er ikke så rart. Han hadde en farfar som var fotointeressert, og en far som drev som fotograf, for det meste på Vest-Karmøy.

– Jeg var bare 10 år da far døde, og det lå igjen veldig mange bilder som jeg ikke kjente historien bak. Det var alle typer bilder, familiebilder, og bilder som viste livet på Karmøy i gamle dager. Mange av bildene dreide seg om fiske, og blant annet var det bilder fra sildefisket på Island, hvor mange fra Karmøy deltok. Jeg hadde lyst til å finne fram historiene bak fotografiene. Etter hvert som Internett kom utover på 90-tallet, begynte tankene å ta form om det som etter hvert er blitt Tidsmaskinen, sier Vilhelmsen.

Dyrt i starten

– I dataens barndom var det datalagring veldig dyrt, få hadde Internett hjemme, og hastigheten var så som så. Men prisene har stupt, og i dag har alle mobiltelefoner og datamaskiner som har gjort det mulig å kommunisere nærmest ubegrenset. Dessuten er de aller fleste på Facebook, sier Vilhelmsen. I 2013 ble de tankene som jeg hadde utviklet siden 90-tallet etter hvert til det vi i dag kjenner som Tidsmaskinen.

Dele med andre

Ideen med Tidsmaskinen er at den som har et bilde å dele med andre, legger det ut på et kart som viser hvor bildet er tatt. Dessuten fyller man inn det man har av informasjon. Hva eller hvem bildet viser, når man tror det er tatt, hvem som er fotograf, osv.
– Så kan det hende at noen andre ser bildet og har supplerende opplysninger.

Resultatet blir at det gir stadig mer informasjon. I og med at man daterer bildene blir summen av bilder en historisk reise i tid. Ser du bilder fra Åkrehamn tatt på 50-tallet, er det som å reise tilbake i tid som i en tidsmaskin, sier Vilhelmsen.

Tidsmaskinen har også en rekke andre funksjoner som gir mulighet til å koble sammen bilder, eksempelvis fra et geografisk område, eller en tidsepoke. Er man for eksempel interessert i bilder fra 50-tallet fra et bestemt område, stiller man parametrene slik at kun linken til disse bildene vises.
– Enkelte har sammenlignet Tidsmaskinen med Facebook. Men mens Facebook er et sosialt medium som er veldig bra til å skape verdi her og nå, skaper bildene man deler på Tidsmaskinen varig verdi. Istedenfor å forsvinne nedover i facebooks nyhetsstrøm, ligger bildene på samme sted i dag, i morgen, og om 5 år. Lette å finne igjen. Så kan man dele videre til Facebook om man ønsker. sier Vilhelmsen, som illustrerer dette med et eksempel:
– Siden vi startet Tidsmaskinen her på Vest Karmøy, har vi naturlig nok flest bilder her. Man ser på hverandres bilder, og plutselig er vi blitt en slags ”storfamilie” med noen felles referanser. Jeg vil også nevne et annet bruksområde som har gledet meg.

I og med at man kan gå bakover i tid, bruker enkelte Tidsmaskinen når de besøker familiemedlemmer som eksempelvis lider av aldersdements. Det å sitte og se igjen hus, veier og nærmiljøer som er borte eller har endret seg sterkt, åpner for erfaringsutveksling på tvers av generasjonene. Den demente husker og kan fortelle om ting som de unge ikke har opplevd. – En ting mange stusser over er at det er gratis å bruke Tidsmaskinen.

Er ikke Tidsmaskinen noe du kunne tjent penger på?
–Det er nettopp det at alle kan bruke det fritt som gjør det så verdifullt. Derfor er det, og skal det være gratis. Men det betyr ikke at det i framtiden kan bli utvikler tilleggsprogrammer og spesialfunksjoner som privatpersoner eller bedrifter kan ha nytte av. Men selve Tidsmaskinen skal være gratis, sier Kurt Roar Vilhelmsen til Jobb & Næring.